Skip to main content

Waar kunnen we je mee helpen?

< Alle onderwerpen
Print

ADHD en anticonceptie gebruik

Vraag:

Ik begrijp dat er een relatie is tussen ADHD en het gebruik van de anticonceptie pil. Progestagenen kunnen wellicht de stemming dan negatief beïnvloeden bij vrouwen met adhd. Ik neem aan dat die kans sterker is zonder behandeling met methylfenidaat.

Mijn vraag is of het bekend is of door methylfenidaat behandeling de anticonceptiepil (progestagenen) beter wordt verdragen, d.w.z. minder kans op depressieve stemming?

 

Antwoord:

Het gegeven dat veel vrouwen met ADHD meer last hebben van premenstruele klachten, en dat in die periode de ADHD-symptomen heftiger zijn, wijst er inderdaad op dat er een verband bestaat tussen ADHD en vrouwelijke geslachtshormonen. Die relatie is evenwel minder eenduidig dan in de vraag wordt gesuggereerd. Bovendien is het niet altijd zo dat deze klachten met een effectieve medicamenteuze behandeling van ADHD ook volledig verdwijnen. Of met behandeling met methylfenidaat de anticonceptiepil beter verdragen wordt, is niet systematisch onderzocht en valt moeilijk te voorspellen.

Het blijft een interessante hypothese, dus het is zeker de moeite waard het effect van de behandeling op (het verdragen van) de anticonceptiepil na te vragen.

 

Beantwoord door:

Pieter-Jan Carpentier

Inhoudsopgave