Skip to main content

Waar kunnen we je mee helpen?

< Alle onderwerpen
Print

Vergoeding van langwerkende MPH in de forensische psychiatrie

Beantwoord door: Pieter-Jan Carpentier, Psychiater Reinier van Arkel groep, aandachtsgebied verslavingszorg

 

Vraag:

 Ik werk in de forensische psychiatrie, de hoge prevalentie van ADHD in deze populatie en het effect van behandeling op onze primaire outcome” verlaging van recidive risico” is al in grote studies aangetoond. Toch kan ik mijn patiënten niet de daartoe geëigende middelen voorschrijven vanwege het gebrek aan vergoeding. De patiënten kunnen de bijdrage niet betalen. Reguliere methylfenidaat en dexamfetamine gebruik ik wel, maar deze hebben een hoog risico op misbruik in onze “multiproblem” populatie. Heeft het Netwerk een idee waar ik dit probleem kan aankaarten op landelijk niveau?

 

Antwoord:

De volledige vergoeding van langwerkende methylfenidaat-preparaten en van atomoxetine is een om meerdere redenen economisch zinvolle maatregel, omdat dit de kwaliteit en de effectiviteit van de ADHD-behandeling in belangrijke mate kan verbeteren. Dat deze maatregel nog steeds is doorgevoerd is, heeft niet alleen te maken met de moeizame economische situatie van Nederland, maar wijst op de stugheid van dit dossier.

Het is zeker de moeite waard om te kijken of voor een specifieke risico-groep, in casu forensisch-psychiatrische patiënten, een aparte regeling kan worden bereikt. Het Netwerk komt met de volgende suggesties:

– het is zeker zinvol de kwestie (nog maar eens) onder de aandacht van het Forensisch Netwerk te brengen 

– vervolgens kan het Forensisch Netwerk gevraagd worden een brief te schrijven naar de ministers van Justitie en VWS

– contact opnemen met NVvP en GGz Nederland om te kijken hoe dit probleem onder de aandacht van de Tweede Kamer kan gebracht worden; het mooiste zou zijn als dit tot Kamervragen zou leiden.

– een alternatieve route is contact op te nemen met de fabrikanten van deze preparaten en hen te vragen of zij een gunstige regeling voor de doelgroep kunnen creëren, en zo hun maatschappelijk imago kunnen opvijzelen.

Het zou erg mooi zijn als dit tot vergoeding van deze meer effectieve medicijnen voor deze specifieke doelgroep zou leiden. Het blijft dan wel een pijnlijke verzuchting dat hetzelfde verzoek evengoed voor nog veel andere kwetsbare ADHD-patiënten mag worden ingediend (kinderen in arme gezinnen, patiënten in de bijstand, verslaafde patiënten, …: de lijst is schier eindeloos).

Update 2 mei 2021:

Voor verdere informatie verwijs ik graag naar www.impulsenwoortblind.nl , op deze website zij verschillende blogs verschenen voor ervaringsdeskundigen over dit onderwerp welke ook nuttig zijn voor behandelaars.

Ook kun je Independer gebruiken om de vergoeding van alle langwerkend medicatie te vergelijken: 

https://www.independer.nl/zorgverzekering/info/medicijnen/adhd-medicijnen.aspx

 

Beantwoord door: Pieter-Jan Carpentier, Psychiater Reinier van Arkel groep, aandachtsgebied verslavingszorg

Tags:
Inhoudsopgave