Skip to main content

Waar kunnen we je mee helpen?

< Alle onderwerpen
Print

Dexamfetamine, autorijden, drugstest

Vraag:

Wat is de laatste stand van zaken omtrent de drugstest in het verkeer bij gebruik va dexamfetamine?

 

Antwoord:

Ik wil u in dezen graag verwijzen naar de volgende websites; Centraal Bureau Rijvaardigheidrijveiligmetmedicijnen.nl. en de website van de vereniging ImpulsenWoortblind waar de meest actuele stand van zaken wordt bijgehouden. Rob Pereira is hier nauw bij betrokken geweest.

Er is een verschil bij deelname aan het verkeer met methylfenidaat en dexamfetamine.  Methylfenidaat is ingedeeld in categorie 1, hiermee mag je deelnemen aan het verkeer, mits er geen bijwerkingen zijn. Voor Methylfenidaat is geen grenswaarde bepaald, dit middel valt niet onder de categorie

Dexamfetamine is ingedeeld in categorie 2, net als morfine en medicinale cannabis. Dexamfetamine kan rechts- en links draaiend zijn, en wordt gedetecteerd in de drugstest. Hiermee mag je de eerste 3 dagen dat je het gebruikt, niet deelnemen aan het verkeer. Als je in de eerste 3 dagen een ongeluk krijgt en ze stellen vast dat dat je minder dan 3 dagen gestart bent met dexamfetamine dan ben je waarschijnlijk niet verzekerd. Daarna is het, als er geen bijwerkingen zijn, toegestaan om deel te nemen aan het verkeer en ben je normaal verzekerd. Officieel geldt dit ook na een verhoging van de medicatie. Voorwaarde hierbij is dat er medische controle plaats vindt op het gebruik van Dexamfetamine. 

Handige weetjes:

 – in het verkeer valt methylfenidaat onder categorie 1  wat wil zeggen dat je, als er geen bijwerkingen zijn, gewoon mag deelnemen aan het verkeer en dat 

-dexamfetamine categorie 2 is wat wil zeggen dat je de eerste drie dagen niet mag deelnemen aan het verkeer en daarna als er geen bijwerkingen zijn. 

-en dat dit ip elke keer opnieuw geldt als je een paar dagen gestopt ben en bij elke verhoging. 

www.rijveiligmetmedicatie.nl 

Het NFI kan controleren of de aangetroffen concentratie van de stof in het bloed past bij de therapeutische range van de voorgeschreven dosering en wat de effecten daarvan zijn op het rijgedrag. Belangrijk is natuurlijk dat er geen kenmerken van alcohol of drugsgebruik worden geconstateerd bij de test. Voor verdere informatie verwijzen wij naar de website van de vereniging voor ervaringsdeskundigen: www.impulsenwoortblind.nl  en lees de blog “Beleid drugs en verkeer blijft probleem voor mensen met ADHD”.

 

Beantwoord door: Miriam Wauters

Inhoudsopgave