Skip to main content

Waar kunnen we je mee helpen?

< Alle onderwerpen
Print

Methylfenidaat en alcohol gebruik

Vraag:

Kunt u mij vertellen wat er gebeurd als je methylfenidaat gebruikt en alcohol drinkt.

Er staat van alles op internet, maar ik krijg het niet helemaal helder. Ik zie regelmatig pubers die toegeven wel eens een pilsje te drinken ook al mag dat officieel niet en ik wil ze graag voorlichten over de risico’s van de combinatie alcohol en ADHD medicatie.

Antwoord:

Methylfenidaat  versterkt het effect van alcohol. Dat houdt dus in dat bij gelijktijdig gebruik een jongere eerder dronken zal worden, danwel dat de effecten van alcohol sneller kunnen optreden. Je kunt hierbij denken aan ontremming zowel op sociaal (makkelijker contact leggen) als emotioneel (lacherig, verdrietig, ongelukkig)  als agressie regulatie gebied (vechten: als agressor en slachtoffer). Het is bekend dat jongeren minder goed de effecten van alcohol kunnen aanvoelen en ineens “out” kunnen gaan, dus ineens in een coma of bewusteloze toestand terecht kunnen komen. Dat kan natuurlijk erg gevaarlijk zijn, voorbeeld: als ze op de fiets zitten.

Veel jongeren maken een denkfout: “Concerta werkt 10 a 12 uur, dus als ik op zaterdag mijn Concerta om 8 uur in de ochtend neem dan is het tegen 2000 uur uitgewerkt en kan ik om 22 uur een biertje drinken”. Ook na 20 uur is er echter nog steeds een spiegel van methylfenidaat in het bloed dat dus een interactie kan geven met alcohol. De spiegel methylfenidaat in het bloed is dan onder het niveau gezakt waarbij er nog een effect te zien is op de ADHD symptomen. Dit geldt ook voor kort werkend methylfenidaat.

Verder is mijn advies om  het beleid van de overheid aanhouden: tot 18 jaar geen alcohol.

Zie ook: Interactive Effects of Methylphenidate and Alcohol on Discrimination, Conditioned Place Preference and Motor Coordination in C57BL/6J mice

William C. Griffin, III,1 Robin W. McGovern,4 Guinevere H. Bell,3 Patrick K. Randall,1 Lawrence D. Middaugh,1,2 and Kennerly S. Patrick3

www.alcoholinfo.nl

Inhoudsopgave