Els van den Ban

Voorzitter

Els van den Ban werkt als kinder- en jeugdpsychiater en directeur behandelzaken bij Karakter Overijssel. Karakter is een grote instelling voor academische specialistische kinder- en jeugdpsychiatrie in het Oosten van het Nederland. Hiervoor werkte zij bij Altrecht Jeugd in Utrecht. Haar aandachtsgebied omvat de diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met ADHD, gedragsproblemen en tics.

In 2014 promoveerde zij op het proefschrift ADHD medication use and long-term consequences. Ze schreef mee als commissielid (afgevaardigd vanuit de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie NVvP) aan de nieuwe Richtlijn ADHD voor huis- en jeugdartsen vanuit het Trimbos Instituut. Ze is lid van het expert team ADHD van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. In juni 2018 is zij als lid van de Ledenraad van de NVvP toegetreden.

Het bestuur van het ADHD Netwerk hecht aan onafhankelijkheid en transparantie. Het bestuur onderschrijft de richtlijnen over de vermelding van belangen van de beroepsverenigingen (NVvP, NVK) en de overheid.

Conflict of interest: Geen

Derk Birnie

Vice-voorzitter

Derk Birnie studeerde Geneeskunde te Leiden en heeft daarna wetenschappelijk onderzoek gedaan bij kinderen met astma. Sinds 1992 is hij kinderarts en heeft hij langdurig gewerkt in het Ruwaard van Putten Ziekenhuis te Spijkenisse. Vanaf 1995 heeft hij in toenemende mate toegelegd op de ADHD behandeling bij kinderen en is hij lid van het Netwerk voor ADHD Artsen. Hij heeft mede aan de wieg gestaan van een samenwerkingsverband met de GGZ groep Europoort. Hij heeft hij na intensief overleg met regionale ADHD-behandelaars besloten het ADHD behandelcentrum te Rotterdam voor kinderen op te richten. Zijn functie in het centrum is medisch directeur en behandelend kinderarts. Hij richt zich hierbij op de coördinatie van de zorg en in het bijzonder op de medicamenteuze instelling en behandeling. Vanuit het behandelcentrum heeft hij meegewerkt aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van serious gaming bij kinderen met ADHD. Geleidelijk is hij steeds meer vanuit de setting van de somatische zorg in het ziekenhuis overgestapt naar de GGZ. Momenteel werkt hij de Praktijk voor Kinder en Jeugd Psychiatrie te Rhoon. Van 2018 tot 2021 heeft hij gewerkt bij RIO Zorg, Regionaal Instituut voor Ontwikkelingsproblemen, waar hij als kinderarts binnen de setting van het multidisciplinaire team voor GGZ behandeling werkzaam is geweest tot dit jaar.
De grote passie van Derk Birnie is het ontwikkelen van nieuwe vormen van zorg en samenwerking.

Het bestuur van het ADHD Netwerk hecht aan de onafhankelijkheid en transparantie. Het bestuur onderschrijft de richtlijnen over de vermelding van belangen van de beroepsverenigingen (NVvP, NVK) en de overheid.

Conflict of interest: geen

Sanne Vink

Penningmeester

Sanne Vink (Gouda, 1982) is in 2007 cum laude geslaagd voor haar Master Psychologie aan de Universiteit Utrecht nadat ze in 2006 twee Bachelors afrondde aan dezelfde Universiteit (zowel Psychologie als Pedagogiek). In 2013 behaalde ze haar BIG registratie als GZ psycholoog en de registratie tot Cognitief Gedragstherapeut. Inmiddels is ze bezig met de opleiding tot Systeemtherapeut en volgt ze diverse cursussen op het gebied van de Schematherapie.

Sanne is haar carriere gestart bij de Parnassia BAVO Groep in Rotterdam (grote GGZ instelling), waarna ze bij een eerste en tweedelijnsinstelling heeft gewerkt. Ook is ze werkzaam geweest in het Maasstadziekenhuis op de ADHD poli. Vanaf 2009 is ze gestart met haar eigen praktijk, VINK Psychologisch Centrum in Hendrik Ido Ambacht (www.vinkpc.nl), waar ze inmiddels fulltime werkt.

Sanne heeft het interessegebied ADHD al vanaf aanvang van haar carriere en inmiddels heeft ze al een veelvoud aan ADHD trainingen gegeven aan zowel kinderen, jongeren & volwassenen met ADHD en hun ouders. Hoewel ze bekend staat als ADHD specialist, doet ze bij (vermoeden van) vrijwel alle psychiatrische problematiek zowel diagnostiek als behandeling in alle leeftijdsgroepen (kinderen, jeugdigen en volwassenen). Omdat ze vanuit haar eigen praktijk werkt, kan ze indien nodig meer bieden dan de standaard behandelingen.

Het bestuur van het ADHD Netwerk hecht aan onafhankelijkheid en transparantie. Het bestuur onderschrijft de richtlijnen over de vermelding van belangen van de beroepsverenigingen (NVvP, NVK) en de overheid.

Conflict of interest: geen.

Dinemarie Teunissen

Dinemarie Teunissen is arts maatschappij en gezondheid, tak jeugdgezondheidszorg. Ze is sinds 1996 werkzaam in de jeugdgezondheidszorg bij verschillende thuiszorginstellingen en GGD’en. Van 2001 tot 2011 was zij jeugdarts bij GGD Midden Nederland. Hier was zij aandachtsfunctionaris kindermishandeling en calamiteitenarts. Ook was zij lid van verschillende zorgteams in de wijk en op basis-, speciaal- en VO scholen. Als jeugdarts heeft zij altijd speciale interesse gehad voor kinderen met ontwikkelingsproblemen en kinderpsychiatrische problemen.

In 2011 heeft zij de overstap gemaakt naar de GGZ, bij GGZ Rivierduinen. En sinds 2015 is zij werkzaam bij Yoep, Yulius Onderwijs-Zorg Expertise Partner in Warmond. Hier is zij betrokken bij diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en jong volwassenen met psychiatrische problematiek.

Ze heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de JGZ richtlijn ADHD die in 2015 is gepresenteerd. Ze is lid van de voorbereidingscommissie van de nascholingsavonden voor jeugdartsen van het WKZ (PAOK Midden Nederland).

Conflict of interest: Geen

Miriam Wauters

Miriam Wauters (Hulst, 1962) is in 2011 afgestudeerd als Verpleegkundig Specialist GGZ aan de Zuyd Hogeschool te Heerlen. De verpleegkundig specialist is een relatief nieuw beroep binnen de verpleegkunde. Het is een verpleegkundige met een specifieke masteropleiding en ervaring op het niveau van expert, die individueel en zelfstandig patiënten behandelt. De verpleegkundig specialist is wettelijk erkend (art. 14 BIG).

Het interessegebied van Miriam Wauters omvat ADHD in combinatie met verslavingsproblematiek. De interesse voor dit onderwerp komt ten dele voort uit het feit dat ze zelf op 38-jarige leeftijd gediagnosticeerd is met ADHD en werkzaam was in de verslavingszorg. Ze zag dat daar veel mensen behandeld werden waarvan ze het vermoeden had dat de diagnose ADHD over het hoofd gezien werd.

Ze heeft in het kader van haar opleiding tot Verpleegkundig Specialist GGZ onderzoek gedaan naar de diagnostische procedure van ADHD bij verslavings- en persoonlijkheidsstoornissen op de afdeling Dubbele Diagnose van Mondriaan Verslavingszorg. Daarna heeft zij als behandelaar in de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) van Mondriaan gewerkt waar ze zich richtte op de diagnostiek en behandeling van patiënten met ADHD. Ze is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de online behandelmodule ADHD bij volwassenen en is in 2013 gestart met het geven van internetbehandeling gericht op ADHD en verslaving.

Vanaf juni 2016 is zij werkzaam bij PsyQ ADHD. Zelf heeft ze mogen ervaren dat goede diagnostiek en behandeling van ADHD bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven. Vanuit deze persoonlijke ervaring in combinatie met de professionele deskundigheid is zij zich gaan inzetten voor de verbetering van de zorg voor ADHD. Ook hoopt ze bij te dragen aan de destigmatisering van psychische aandoeningen.

Naast haar werk bij Mondriaan is zij lid van de Werkveldcommissie, gastdocent en assessor bij examens bij Zuyd Hogeschool. Bij Mondriaan is zij betrokken bij de training Farmacotherapie voor niet-BIG-geregistreerden en de training somatiek en verslaving en motiverende gespreksvoering. Ook is zij initiator van en netwerker bij het ADHD Café Maastricht.

Het bestuur van het ADHD Netwerk hecht aan onafhankelijkheid en transparantie. Het bestuur onderschrijft de richtlijnen over de vermelding van belangen van de beroepsverenigingen (NVvP, NVK) en de overheid.

Conflict of interest: geen.

Marjolein Tanke

In 2006 kwam ik in mijn werk in aanraking met het werkveld ADHD en was gelijk geïnteresseerd. Ik ben een postbachelor health management gaan doen en een master klinische psychologie, waarna ik leiding ben gaan geven aan een aantal ADHD teams in de regio Zuid-Holland. Daarnaast ben ik als psycholoog complexe ADHD gaan behandelen bij het kenniscentrum van PsyQ in Den Haag, waar ik o.a. een zeer effectief groepsprogramma heb ontwikkeld voor ADHD.

In de afgelopen jaren ben ik tevens content manager geweest voor de ADHD app Superbrains. Tegenwoordig heb ik een eigen praktijk voor online en face-to-face behandeling van ADHD. Daarnaast geef ik onderwijs en begeleid jonge psychologen.

Conflict of interest: geen.

Carien Smeets

Carien Smeets is kinderarts in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) met ADHD en sociale pediatrie als specialisatie. Ze volgde haar opleiding geneeskunde in Maastricht om vervolgens haar specialisatie kindergeneeskunde in Arnhem en Nijmegen af te ronden.

De sociale pediatrie heeft in de volle breedte haar interesse maar in het bijzonder draagt ze de zorg rondom ADHD een warm hart toe. Smeets geeft leiding aan het ADHD centrum Tilburg ETZ. Er werken 6 kinderartsen, een verpleegkundige specialist en twee ADHD verpleegkundigen voor kinderen met ADHD. Als een van de weinige centra in Nederland is het afnemen van een QB-test mogelijk. Met deze test wordt objectief onderzocht hoe een kind reageert op medicatie. In 2015 stond Smeets aan de wieg van de regionale ADHD zorg Tilburg. Dit is een ketenzorgproject waarin GGD, huisartsen, het ADHD centrum Tilburg ETZ en de GGzBreburg intensief samenwerken met als doel kinderen met een vermoeden op ADHD snel in kaart te brengen, ondersteunende en medicamenteuze behandeling te initiëren om de zorg vervolgens over te dragen naar de huisarts. Smeets heeft een actieve rol in de scholing van de huisartsen, praktijkondersteuners, GGD artsen en verpleegkundigen in het kader van deze ketenzorg.

Ze beoefent met veel enthousiasme de volle breedte van het vak kindergeneeskunde, heeft een actieve bijdrage aan de organisatie van de vakgroep en geeft op meerdere vlakken onderwijs (zoals reanimatie van kinderen), kindermishandeling en kinderdermatologie. Smeets participeert actief in de opleiding van artsen in de kindergeneeskunde, huisartsgeneeskunde en spoedeisende hulp.

Conflict of interest: Geen

Dion Leiblum

Dion Leiblum werkt sinds 2015 als Kinder- en Jeugdpsychiater bij Altrecht, afdeling Jeugd. Hij is programmaleider disruptieve stoornissen en heeft zich verder gespecialiseerd op het gebied van de (medicamenteuze) behandeling van disruptieve stoornissen (ADHD, ODD en gedragstoornissen).

Hij heeft meegewerkt aan het presenteren van de zorgstandaard ADHD 2019 aan collega’s in de regio Utrecht en is actief in deskundigheidsbevordering met name op het gebied van de Disruptieve stoornissen door presentaties te geven o.a voor Psyfar (een onafhankelijk, ongesponsord kenniscentrum over psychofarmacologie) en voor de NVK (Nederlandse Vereniging voor Kinderartsen)

Na zijn opleiding tot volwassen psychiater te hebben afgerond in 2004 bij GGNet Apeldoorn en bij Altrecht Utrecht, heeft hij aanvullend de opleiding tot kinderpsychiater afgerond in 2006 bij het UMC Utrecht. Hij startte zijn loopbaan als Kinder- en Jeugdpsychiater bij GGZ Centraal in Amersfoort met aandachtsgebied Autisme. Van 2011 tot 2015 werkte hij Virenze waarbij hij in Utrecht met een nieuw team een behandel- en diagnostiekvestiging opzette en in 2016 keerde hij terug naar Altrecht.

In 2011 startte hij zijn eigen praktijk in de regio Utrecht waarbij hij inmiddels met name diagnostiek en behandeling biedt aan volwassenen met ontwikkelingsstoornissen (ASS en ADHD), stemmings- en angstklachten.

Hij is lid van het expert team ADHD van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en sinds eind 2020 medebestuurslid van het ADHD Netwerk.

Dion Leiblum zet zich in voor het bevorderen van de deskundigheid voor alle hulpverleners die mensen diagnosticeren en behandelen met ADHD en gedragsproblemen. Hij wil een bijdrage leveren aan de destigmatisering van jongeren en volwassenen met ADHD.

Conflict of interest:
geen