Els van den Ban

Voorzitter

Els van den Ban (kinder-en jeugdpsychiater) is na bijna 5 jaar bij Karakter in Overijssel te hebben gewerkt in maart 2022 teruggekeerd naar de regio Utrecht en haar eerdere werkgever Altrecht (Jeugd). Daarnaast is ze actief als lead expert binnen het kennis-en expertise netwerk Ontwikkeling in perspectief, waarbij met collega‘s kennis en informatie over ADHD, ASS, LVB en Jongvolwassenen binnen en buiten Altrecht wordt gedeeld.

Haar aandachtsgebied omvat de diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met ADHD, gedragsproblemen en tics.

In 2014 promoveerde zij op het proefschrift ADHD medication use and long-term consequences. Ze schreef mee als commissielid (afgevaardigd vanuit de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie NVvP) aan de nieuwe Richtlijn ADHD voor huis- en jeugdartsen vanuit het Trimbos Instituut. Ze is lid van het expert team ADHD van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. In juni 2018 is zij als lid van de Ledenraad van de NVvP toegetreden.

Het bestuur van het ADHD Netwerk hecht aan onafhankelijkheid en transparantie. Het bestuur onderschrijft de richtlijnen over de vermelding van belangen van de beroepsverenigingen (NVvP, NVK) en de overheid.

Conflict of interest: Geen

Regina van Ommen

Bestuurslid

Na 17 jaar als algemeen kinderarts te hebben gewerkt in het Lange Land Ziekenhuis te Zoetermeer heb ik in 2017 besloten mijn carriere als kinderarts verder voort te zetten binnen de GGZ. Dit doe ik met veel plezier en voldoening binnen mijn eigen praktijk het kinderADHDcentrum Oegstgeest (www.kinderadhdcentrum.nl) en bij Focuz (www.focuz.nl)
Vanaf begin 2022 ben ik toegetreden tot het bestuur van het ADHDnetwerk omdat ik het belangrijk en leuk vind bij te kunnen dragen binnen een mulidiciplinair team aan kennisoverdracht en persisteren en verbeteren van goede zorg voor kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen met ADHD in Nederland

Conflict of interest: geen

Paul Yff

Penningmeester

Paul Yff is praktiserend huisarts geweest met altijd de connotatie 'psychisch'.
Na 20 jaar eigen praktijk heeft hij 10 jaar gewerkt op psychiater-plekken waar tekorten waren en zo langzamerhand zich ontwikkeld tot ADHD/ASS specialist.
Met als gevolg nog 10 jaar gespecialiseerde huisarts praktijk in Wassenaar voor mensen met speciale aantekeningen, meestal ADHD.

Dinemarie Teunissen

Dinemarie Teunissen is arts maatschappij en gezondheid, tak jeugdgezondheidszorg. Ze is sinds 1996 werkzaam in de jeugdgezondheidszorg bij verschillende thuiszorginstellingen en GGD’en. Van 2001 tot 2011 was zij jeugdarts bij GGD Midden Nederland. Hier was zij aandachtsfunctionaris kindermishandeling en calamiteitenarts. Ook was zij lid van verschillende zorgteams in de wijk en op basis-, speciaal- en VO scholen. Als jeugdarts heeft zij altijd speciale interesse gehad voor kinderen met ontwikkelingsproblemen en kinderpsychiatrische problemen.

In 2011 heeft zij de overstap gemaakt naar de GGZ, bij GGZ Rivierduinen. En sinds 2015 is zij werkzaam bij Yoep, Yulius Onderwijs-Zorg Expertise Partner in Warmond. Hier is zij betrokken bij diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en jong volwassenen met psychiatrische problematiek.

Ze heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de JGZ richtlijn ADHD die in 2015 is gepresenteerd. Ze is lid van de voorbereidingscommissie van de nascholingsavonden voor jeugdartsen van het WKZ (PAOK Midden Nederland).

Conflict of interest: Geen

Miriam Wauters

Miriam Wauters (Hulst, 1962) is in 2011 afgestudeerd als Verpleegkundig Specialist GGZ aan de Zuyd Hogeschool te Heerlen. De verpleegkundig specialist is een relatief nieuw beroep binnen de verpleegkunde. Het is een verpleegkundige met een specifieke masteropleiding en ervaring op het niveau van expert, die individueel en zelfstandig patiënten behandelt. De verpleegkundig specialist is wettelijk erkend (art. 14 BIG).

Het interessegebied van Miriam Wauters omvat ADHD in combinatie met verslavingsproblematiek. De interesse voor dit onderwerp komt ten dele voort uit het feit dat ze zelf op 38-jarige leeftijd gediagnosticeerd is met ADHD en werkzaam was in de verslavingszorg. Ze zag dat daar veel mensen behandeld werden waarvan ze het vermoeden had dat de diagnose ADHD over het hoofd gezien werd.

Ze heeft in het kader van haar opleiding tot Verpleegkundig Specialist GGZ onderzoek gedaan naar de diagnostische procedure van ADHD bij verslavings- en persoonlijkheidsstoornissen op de afdeling Dubbele Diagnose van Mondriaan Verslavingszorg. Daarna heeft zij als behandelaar in de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) van Mondriaan gewerkt waar ze zich richtte op de diagnostiek en behandeling van patiënten met ADHD. Ze is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de online behandelmodule ADHD bij volwassenen en is in 2013 gestart met het geven van internetbehandeling gericht op ADHD en verslaving.

Vanaf juni 2016 is zij werkzaam bij PsyQ ADHD. Zelf heeft ze mogen ervaren dat goede diagnostiek en behandeling van ADHD bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven. Vanuit deze persoonlijke ervaring in combinatie met de professionele deskundigheid is zij zich gaan inzetten voor de verbetering van de zorg voor ADHD. Ook hoopt ze bij te dragen aan de destigmatisering van psychische aandoeningen.

Naast haar werk bij Mondriaan is zij lid van de Werkveldcommissie, gastdocent en assessor bij examens bij Zuyd Hogeschool. Bij Mondriaan is zij betrokken bij de training Farmacotherapie voor niet-BIG-geregistreerden en de training somatiek en verslaving en motiverende gespreksvoering. Ook is zij initiator van en netwerker bij het ADHD Café Maastricht.

Het bestuur van het ADHD Netwerk hecht aan onafhankelijkheid en transparantie. Het bestuur onderschrijft de richtlijnen over de vermelding van belangen van de beroepsverenigingen (NVvP, NVK) en de overheid.

Conflict of interest: geen.

Marjolein Tanke

In 2006 kwam ik in mijn werk in aanraking met het werkveld ADHD en was gelijk geïnteresseerd. Ik ben een postbachelor health management gaan doen en een master klinische psychologie, waarna ik leiding ben gaan geven aan een aantal ADHD teams in de regio Zuid-Holland. Daarnaast ben ik als psycholoog complexe ADHD gaan behandelen bij het kenniscentrum van PsyQ in Den Haag, waar ik o.a. een zeer effectief groepsprogramma heb ontwikkeld voor ADHD.

In de afgelopen jaren ben ik tevens content manager geweest voor de ADHD app Superbrains. Tegenwoordig heb ik een eigen praktijk voor online en face-to-face behandeling van ADHD. Daarnaast geef ik onderwijs en begeleid jonge psychologen.

Conflict of interest: geen.

Petra Eichelsheim

Petra Eichelsheim studeerde aan de HU in samenwerking met de Universiteit van Utrecht, Master of Science in Nursing oftewel Verpleegkundig Specialist. De Verpleegkundig Specialist is via de verpleegkundige weg op wetenschappelijk niveau opgeleid en heeft alle medische bevoegdheden in de GGZ zoals onderzoek doen, onderzoeken initiëren, medicatie voorschrijven en behandelen. Haar onderzoeksonderwerp ging in op de vraag welke methode het beste de behoefte aan herstel bij mensen met chronisch psychiatrische problemen in kaart brengt.

Zij volgde de opleiding MGZ-GGZ en werkte 15 jaar als SPV bij Brijder Verslavingszorg zowel als behandelaar als teammanager, zowel in een poliklinische als een klinische setting. Zij was betrokken bij de start van de samenwerking tussen verslavingszorg en psychiatrie in Beverwijk. Petra was casemanager bij Vangnet en Advies waar hulp werd georganiseerd voor mensen met complexe problemen die zich moeizaam staande houden. Zij werkte bij PsyQ op de afdelingen depressie en eetstoornissen.

Er volgde een periode bij Indigo periode bij diverse huisartspraktijken in de Zaanstreek waarin zij mensen behandelde in de 0-de lijn en begeleiding bood bij onder ander levenfaseproblematiek en schokkende gebeurtenissen. Tevens participeerde zij in de 24-uurs crisisdienst van Zaanstreek Waterland.

Momenteel is zij werkzaam als Verpleegkundig Specialist en locatiemanager bij ADHDcentraal Amsterdam. De behandeling wordt uitgevoerd volgens de Landelijke Richtlijn en behelst het instellen op medicatie en op indicatie CGT bij een psycholoog en/of psycho educatie. Petra beantwoordt vragen van behandelaren buiten ADHDcentraal en huisartsen over ADHD en medicatie en zij geeft voorlichting aan instellingen. Daarnaast heeft zij een caseload en patiënten. In haar rol als manager coacht zij behandelaren en psychologen, werkt aan kwaliteitsverbetering en is voorzitter van het multidisciplinair overleg.

Van jongs af aan was Petra Eichelsheim geinteresseerd in de vraag hoe de natuur in elkaar zit. Uiteindelijk vond ze haar bestemming in de psychiatrie. Door de jaren heen kwam met de groeiende ervaring steeds meer de complexiteit van aandoeningen, de invloed op de omgeving en de maatschappelijke context naar boven.

Petra voelt zich betrokken bij het ADHD Netwerk omdat zij het belangrijk vindt dat wetenschappelijke kennis en ervaringen worden gedeeld. Het kan haar niet vaak genoeg gezegd worden: kennis is macht. Ook zet zij zich graag in voor het verbeteren van de positie van mensen met ADHD. Stigma verdwijnt waar kennis en zelfvertrouwen begint.

Conflict of interest: geen

Dion Leiblum

Dion Leiblum werkt sinds 2015 als Kinder- en Jeugdpsychiater bij Altrecht, afdeling Jeugd. Hij is programmaleider disruptieve stoornissen en heeft zich verder gespecialiseerd op het gebied van de (medicamenteuze) behandeling van disruptieve stoornissen (ADHD, ODD en gedragstoornissen).

Hij heeft meegewerkt aan het presenteren van de zorgstandaard ADHD 2019 aan collega’s in de regio Utrecht en is actief in deskundigheidsbevordering met name op het gebied van de Disruptieve stoornissen door presentaties te geven o.a voor Psyfar (een onafhankelijk, ongesponsord kenniscentrum over psychofarmacologie) en voor de NVK (Nederlandse Vereniging voor Kinderartsen)

Na zijn opleiding tot volwassen psychiater te hebben afgerond in 2004 bij GGNet Apeldoorn en bij Altrecht Utrecht, heeft hij aanvullend de opleiding tot kinderpsychiater afgerond in 2006 bij het UMC Utrecht. Hij startte zijn loopbaan als Kinder- en Jeugdpsychiater bij GGZ Centraal in Amersfoort met aandachtsgebied Autisme. Van 2011 tot 2015 werkte hij Virenze waarbij hij in Utrecht met een nieuw team een behandel- en diagnostiekvestiging opzette en in 2016 keerde hij terug naar Altrecht.

In 2011 startte hij zijn eigen praktijk in de regio Utrecht waarbij hij inmiddels met name diagnostiek en behandeling biedt aan volwassenen met ontwikkelingsstoornissen (ASS en ADHD), stemmings- en angstklachten.

Hij is lid van het expert team ADHD van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en sinds eind 2020 medebestuurslid van het ADHD Netwerk.

Dion Leiblum zet zich in voor het bevorderen van de deskundigheid voor alle hulpverleners die mensen diagnosticeren en behandelen met ADHD en gedragsproblemen. Hij wil een bijdrage leveren aan de destigmatisering van jongeren en volwassenen met ADHD.

Conflict of interest:
geen

Marian Scheepers

Na vele jaren (sinds 2000) zowel klinisch als ambulant gewerkt te hebben als generalistisch werkende psychiater met mensen met EPA (ernstig psychiatrische aandoeningen) problematiek, ben ik mij sinds 2018 meer gaan verdiepen in specifieke aandachtsgebieden zoals autisme, LVB en ADHD.

Daarnaast bied ik laagdrempelig consultatie aan collega's in de eerste lijn (huisartsen en POHGGZ) in de hoop patienten, middels vroege interventies, een langdurig traject in de GGZ te besparen.

Mijn interesse in ADHD is gewekt nadat ik in mijn omgeving van dichtbij heb mogen meemaken wat het effect kan zijn van een goede behandeling van ADHD. Dat was voor mij toen ook een reden om bij ADHDCentraal te gaan werken waar die behandeling had plaatsgevonden. Erg mooi om te zien hoezeer iemand geholpen kan zijn met de juiste behandeling in plaats van te
verdwalen in de zoektocht naar passende hulp. Ik zet mij sindsdien met veel enthousiasme in bij ADHDCentraal om te proberen mensen te helpen op dit vlak.

ADHD brengt zowel talenten alsook de nodige valkuilen met zich mee en deze laatsten kunnen er toe leiden dat patienten op velerlei gebieden onder de maat gaan functioneren en vastlopen. Tijdige, adequate interventies kunnen dan van groot belang zijn om verder lijden te beperken.

Conflict of interest: Geen