Skip to main content
Columns en blogs

STOP DE STAPELING!

Door: 3 september 2011juni 3rd, 2021Geen reacties

Door het persoonsgebonden budget (PGB) grotendeels af te schaffen kon er volgens het kabinet en Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (CDA) 900 miljoen worden bezuinigd op de sterk groeiende uitgaven aan langdurige zorg.

 

Uit een onderzoek van Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget, bleek dat de bezuiniging op het PGB uiteindelijk meer zal gaan kosten dan dat het oplevert. Deze berekeningen werden, net als de alternatieve plannen van Per Saldo, door het kabinet en de staatssecretaris terzijde geschoven.

 

Ook bij de oppositie waren er wat twijfels over de onderbouwing van de cijfertjes in deze bezuiniging. Niet zo heel gek, want onze eigen Minister President Rutte verrekent zich soms een klein beetje. Pas nog. In de steun aan Griekenland zat hij er zomaar 50 miljard naast.

 

Daarom heeft het Centraal Plan Bureau (CPB) op verzoek van GroenLinks de bezuinigingen op het PGB onder de loep genomen. Voor de zekerheid zeg maar.

 

Dat was niet onverstandig van GroenLinks. Deze week lieten de berekeningen van het CPB namelijk zien, dat de bezuiniging op het PGB helemaal geen 900 miljoen op zal gaan leveren, maar 600 miljoen. Daar komt bij dat mensen een beroep moeten gaan doen op zorg in natura. Dit is niet alleen veel duurder, ook mantelzorgers zullen overbelast raken, al gelooft Kamerlid Sabine Uitlag (CDA) hier vast helemaal niets van. In een column vroeg ze zich namelijk af of ze zelf een mantelzorger is, omdat ze op zondag wel eens een eitje bakt voor haar lief.

 

Eerder deze week werd er een convenant getekend door Schippers. Geert Wilders (PVV) was in jubelstemming. De beloofde 12.000 extra banen in de zorg zouden er nu echt gaan komen. Twee dagen later werd de grote verkiezingsbelofte alweer verbroken. Door het PGB af te schaffen komen er namelijk helemaal geen banen bij, maar komen er 20.000 mensen op straat te staan. En het lukte Fleurtje Bellefleur (Agema – PVV) maar niet om, in Jip en Janneke taal, aan Henk en Ingrid uit te leggen hoe dat nou toch komt.

 

Heel even was er een klein beetje hoop dat de bezuinigingsplannen in de prullenbak zouden verdwijnen, want normaal gesproken worden de cijfers van het CPB heel serieus genomen. Maar in dit geval noemde de staatssecretaris de berekeningen van het CPB ouderwets, terwijl de berekeningen tegelijkertijd haar cijfers en haar beleid ook zouden ondersteunen. De staatssecretaris had er ontzettend de pest in en ze vond de commotie beschamend.

 

Het is bijna Prinsjesdag. Op deze dag zullen de bezuinigingsplannen gepresenteerd worden door het kabinet. Het PGB is een Politiek Gebonden Budget geworden, maar er gaan nog veel meer klappen vallen die mensen recht in het hart zullen raken.

 

Een paar voorbeelden. In het onderwijs verdwijnen de rugzakjes en de eigen bijdrage voor de GGZ gaat omhoog, omdat psychiatrische stoornissen, volgens minister Schippers (VWS), geen echte ziekten zijn. Het aantal plaatsen in de sociale werkvoorziening (WSW) gaat flink omlaag en aan de Wajong zal flink worden gesleuteld. De subsidies aan patiëntenorganisaties worden nagenoeg gehalveerd en ook de tegemoetkoming aan chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) staat ter discussie.

 

Keer op keer worden de meest kwetsbare groepen in onze samenleving de dupe van dit wanbeleid. Mensen die het niet breed hebben. Mensen met een zorgbehoefte. Ouderen. Chronisch zieken en gehandicapten. Mensen met een GGZ- indicatie.

 

Op maandag 19 september, de dag voor Prinsjesdag, zal Den Haag daarom in het teken staan van de actie ‘Stop de stapeling’. Tijdens een grote protestmanifestatie worden er allerlei activiteiten georganiseerd door de CG-Raad, Het Landelijk Platform GGz, NPCF, Per Saldo, Platform VG, FNV, CNV en tal van andere maatschappelijke organisaties. Ze werken op deze dag allemaal samen.

 

Ik vraag jullie om er ook bij te zijn. Zelfs als de bezuinigingen je misschien zelf niet direct zullen treffen. Als teken van solidariteit in een beschaafd Nederland

Suzan Otten-Pablos

Suzan Otten-Pablos

Columnist ADHD Netwerk: in de periode van 2010 tot 2021 heeft Suzan Otten-Pablos elke 2 weken een column op de website van ADHDnetwerk.nl. gepubliceerd. Suzan is maatschappelijk werker, ADD/ADHD coach en ervaringsdeskundige. Zij is zelf een moeder met stuiterkwaliteiten en heeft twee kinderen met ADHD. In de maandelijkse columns zal zij haar persoonlijke ervaringen en meningen beschrijven. Zij is daarbij ingegaan op de actualiteit. De columns geven haar persoonlijke mening weer en deze valt niet onder verantwoordelijkheid van het ADHD Netwerk bestuur. In 2021 heeft zij besloten haar werkzaamheden voor ons af te ronden. Wij zijn Suzan zeer erkentelijk voor haar grote inzet in deze jaren en wensen haar succes met de voortzetting van haar werk elders.