Skip to main content
Columns en blogs

SPEEKSELTEST OP SCHOLEN

Door: 3 mei 2011juni 3rd, 2021Geen reacties

Kijk, daar heb je wat aan, onze vrienden bij de VVD. De VVD heeft namelijk iets bedacht om het drugsgebruik op middelbare scholen aan te pakken. Met de VVD is dus nog lang niet alle hoop verloren voor onszelf en voor onze kinderen.

Kamerlid Ton Elias (VVD) vindt dat scholen de mogelijkheid moeten hebben om, steekproefsgewijs, een speekseltest af te nemen bij leerlingen. De ouders of de medezeggenschapsraad moeten hier dan wel mee instemmen.

 

 

Onderzoek van de Inspectie voor Onderwijs toont, volgens Elias, aan dat het drugsgebruik een groot probleem is op scholen, omdat één op de vier scholieren drugs zou gebruiken. Ook wil Elias meer blauw op het schoolplein.

 

 

 

Elias gaat zelfs nog een stapje verder. Volgens hem zou het meldpunt “Misdaad Anoniem” ook moeten worden betrokken bij een goede signalering van drugsgebruik.

Het meldpunt “Misdaad Anoniem” is een meldlijn waar je anoniem informatie kunt geven over een ernstige misdaad, zoals moord en doodslag, overvallen, brandstichting en wapen- of mensenhandel. De anonieme meldingen worden doorgestuurd naar bijvoorbeeld de politie en andere opsporingsdiensten.

Mijn zoon gaat over twee jaar naar het voortgezet onderwijs. Hij heeft forse ADHD en gebruikt Concerta en Ritalin. Hij is gezegend met een hele snelle stofwisseling en trekt zich, wat betreft dosering, van geen enkele bijsluiter iets aan. Zonder medicatie zou hij geen enkele kwaliteit van leven hebben, maar hij is zelfs met medicatie nog wel eens een beetje “anders”.

Als mijn zoon op het voortgezet onderwijs zit hebben we, met een beetje pech, nieuw Passend Onderwijs en heeft school geen “instemming” van ouders meer nodig, maar wordt er gesproken over “overeenstemming” met ouders.

School zou op een dag kunnen denken; vandaag doet hij wel heel erg gek. Zou hij drugs gebruiken? Laten we eens een steekproef doen. Bij de test wordt er met een staafje speeksel uit de mond gehaald. Daarmee kunnen drugs worden opgespoord.

De speekseltest zal voor zoonlief niet goed uitpakken. Medicatie die gebruikt wordt bij ADHD valt onder de Opiumwet. Wordt mijn kind nu bestempeld als drugsgebruiker en aangegeven bij het meldpunt “Misdaad Anoniem”?

Ook Kamerlid Lea Bouwmeester(PvdA) doet in deze discussie nog een duit in het zakje. De speekseltest vindt Bouwmeester geen goed idee. Bouwmeester vindt dat de drugsproblemen op scholen moeten worden aangepakt door middel van combinatie van preventie en repressie.

Zij stelt dat je drugsproblemen bij de jeugd moet voorkomen. Dat doe je volgens haar door het onderwerp bespreekbaar te maken, doormiddel van voorlichting, op scholen, maar hier heeft volgens Bouwmeester, het kabinet het budget voor geschrapt.

Het klopt natuurlijk dat je moet voorkomen dat kinderen drugs gaan gebruiken en dat begint inderdaad met goede voorlichting. Hiermee maakt Bouwmeester een punt.

Maar…

Onbehandelde ADHD`ers lopen een hoger risico op het ontwikkelen van drugsverslaving.
En uitgerekend Bouwmeester vindt dat artsen medicatie bij ADHD te gemakkelijk voorschrijven.

Los van het feit dat ik vind dat dit onderwerp helemaal niet in de politiek thuishoort, vind ik het een kwalijke zaak dat Bouwmeester, uit gebrek aan kennis en ervaring, een grote groep mensen op het verkeerde been zet. Het is niet ondenkbaar dat deze groep mensen van behandeling af zullen zien, met alle mogelijke gevolgen en kosten van dien.

Dat is toch vreemd? Voorlichting staat bij Bouwmeester toch juist zo hoog in het vaandel?

Doet Bouwmeester nu totaal tegengestelde uitspraken? Of kunnen we de conclusie trekken dat het gebruik van medicatie bij ADHD voor Bouwmeester gelijk staat aan drugsverslaving?

Iedereen die de politiek op dit moment een beetje volgt weet dat Elias en Bouwmeester wel vaker zomaar wat roepen in het openbaar. Hierdoor maken ze een zuivere, op werkelijke feiten gebaseerde, beargumenteerde discussie, keer op keer onmogelijk.

Dat is niet alleen kwalijk, maar duidt ook op een onbehoorlijke wijze van het gebruik van de verantwoordelijkheid die hoort bij het ambt van een volksvertegenwoordiger.

Persoonlijk vind ik dat iemand die zo`n onkunde en ongeloofwaardigheid aan de dag legt niet alleen zijn mond moet houden, maar ook zijn excuses zou moeten aanbieden voor het verspreiden van alle misinformatie, die ten koste gaat van heel veel mensen.

Maar toch…

Toch is er bij mij nog een heel klein beetje hoop. De hoop dat Elias en Bouwmeester deze column zullen lezen en hun deskundigheid willen bevorderen. Om deze reden nodig ik ze dan ook beiden uit voor een werkontbijtje, bij mij thuis, zonder medicijnen…

Suzan Otten-Pablos

Suzan Otten-Pablos

Columnist ADHD Netwerk: in de periode van 2010 tot 2021 heeft Suzan Otten-Pablos elke 2 weken een column op de website van ADHDnetwerk.nl. gepubliceerd. Suzan is maatschappelijk werker, ADD/ADHD coach en ervaringsdeskundige. Zij is zelf een moeder met stuiterkwaliteiten en heeft twee kinderen met ADHD. In de maandelijkse columns zal zij haar persoonlijke ervaringen en meningen beschrijven. Zij is daarbij ingegaan op de actualiteit. De columns geven haar persoonlijke mening weer en deze valt niet onder verantwoordelijkheid van het ADHD Netwerk bestuur. In 2021 heeft zij besloten haar werkzaamheden voor ons af te ronden. Wij zijn Suzan zeer erkentelijk voor haar grote inzet in deze jaren en wensen haar succes met de voortzetting van haar werk elders.