Skip to main content
Columns en blogs

RUBEN

Door: 3 januari 2014juni 3rd, 2021Geen reacties

Geachte Michel van Dijk,

 

Een aantal dagen geleden reageerde u, in de functie van gemeenteraadslid van de gemeente Haarlemmermeer, op Twitter, op de ouders van Ruben van Zon. Ruben is autistisch en zijn ouders maken zich zorgen over de toekomst van hun zoon als de jeugdwet doorgaat. Op Twitter vroegen ze zich daarom hardop af waarom het buurmeisje met diabetes af en toe naar de dokter mag, terwijl het lot van Ruben vanaf 2015 in handen ligt van de gemeente.

 

U reageerde hierop door te zeggen dat de gemeente hier straks helemaal niet over gaat. Daarbij zei u dat diabetes zuiver medisch is, in tegenstelling tot de geestelijke gezondheidszorg. Volgens u hoort de GGZ wel bij de gemeente, omdat psychosociale omstandigheden vaak een oorzaak zijn en daar ook de oplossing ligt. Hierop kwam, terecht, een stroom van verontwaardigde reacties. Van ouders en professionals die vonden dat uw uitspraken echt veel te kort door de bocht waren.

 

De verontwaardiging zat niet alleen in het feit dat u met uw uitspraken compleet voorbij ging aan de kern van psychische stoornissen. Nee, de verontwaardiging zat hem vooral in uw manier van communiceren met de mensen die met u de dialoog aan wilden gaan. U werd grof en beledigend, naar heel veel mensen, om ze vervolgens te blokkeren op Twitter.

 

De meest opmerkelijke, en voor veel mensen misschien wel de meest kwetsende, opmerking die u maakte was dat u zei dat u schrok van al die mensen die kinderen vol willen proppen met pillen, terwijl het probleem vaak bij hen ligt. Professionals en ouders reageerden hierop geschokt, maar dat kon u niet deren. U werd steeds agressiever en twitterde dat u allemaal idioten, malloten en onfrisse types achter u aan had zitten.

 

Best schokkend. Want u maakt, met deze schrikbarende heftigheid, pijnlijk duidelijk dat Ruben in uw gemeente niet hoeft aan te kloppen voor hulp. Ruben moet volgens u gewoon beter worden opgevoed. Dat dit niet zo is, is te zien in dit filmpje. Moet Ruben dan maar verhuizen naar een gemeente die zich minder laatdunkend uitlaat over kinderen en ouders met psychische problemen? Krijgt hij dan wel hulp?

 

U hoort, als gemeenteraadslid, de wet uit te voeren, in plaats van uw paradigma’s te projecteren op anderen. Als dit een voorteken is voor wat ons te wachten staat, als de jeugdwet doorgaat, houd ik mijn hart vast. Misschien was het een vlaag van verstandsverbijstering van uw kant, want ik kwam net tot de ontdekking dat u inmiddels een aantal van uw Tweets heeft verwijderd. Laten we het hopen. Het goede nieuws is in ieder geval dat u, waarschijnlijk onbewust, de vinger op de zere plek heeft gelegd. Dankzij uw Tweets is het voor veel mensen namelijk ineens volstrekt duidelijk dat de geestelijke gezondheidszorg niet thuishoort bij de gemeente en dat gezondheidszorg een recht is van iedereen. En eigenlijk gaf u ook een soort van stemadvies, door indirect te zeggen dat u ook hoopt dat mensen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen heel verstandig zullen stemmen, dus niet op uw partij.

 

Met vriendelijke groet,

Suzan Otten-Pablos

Suzan Otten-Pablos

Suzan Otten-Pablos

Columnist ADHD Netwerk: in de periode van 2010 tot 2021 heeft Suzan Otten-Pablos elke 2 weken een column op de website van ADHDnetwerk.nl. gepubliceerd. Suzan is maatschappelijk werker, ADD/ADHD coach en ervaringsdeskundige. Zij is zelf een moeder met stuiterkwaliteiten en heeft twee kinderen met ADHD. In de maandelijkse columns zal zij haar persoonlijke ervaringen en meningen beschrijven. Zij is daarbij ingegaan op de actualiteit. De columns geven haar persoonlijke mening weer en deze valt niet onder verantwoordelijkheid van het ADHD Netwerk bestuur. In 2021 heeft zij besloten haar werkzaamheden voor ons af te ronden. Wij zijn Suzan zeer erkentelijk voor haar grote inzet in deze jaren en wensen haar succes met de voortzetting van haar werk elders.