Skip to main content
Columns en blogs

DEN HAAG VANDAAG

Door: 3 juni 2011juni 3rd, 2021Geen reacties

Een paar dagen geleden was ik bij de demonstratie tegen de voorgenomen bezuinigingen op het Persoonsgebonden Budget (PGB) op het plein bij de Tweede Kamer in Den Haag.
Heel veel wanhopige en huilende mensen smeekten staatsecretaris Veldhuijzen van Zanten op het plein letterlijk om hulp. Maar terwijl de mensen nog in hun bedden en rolstoelen op het plein aanwezig waren, inclusief infusen en beademingsapparatuur, werd er binnen in het debat besloten al deze mensen aan hun lot over te laten en het recht op zelfbeschikking van deze groep mensen af te pakken. Het laatste restje beschaving van Nederland werd weggespoeld.

Later op de avond besloot ik de beelden van de demonstratie terug te kijken op de televisie en kwam ik tot de conclusie dat ik die middag veel meer afschuwelijke beelden had gezien en dat de invloed van de media groot is.

Komende woensdag sta ik weer op het plein in Den Haag. Nu om te demonstreren tegen de voorgenomen bezuinigingen binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Minister Schippers (VWS) wil ongeveer 600 miljoen euro bezuinigen op de GGZ.

Met deze bezuinigingen wordt wederom een grote groep mensen onevenredig hard getroffen.
De eigen bijdrage voor psychiatrische behandelingen gaat fors omhoog en het aantal sessies dat vergoed wordt gaat omlaag. Instellingen en hulpverleners worden gekort.

Veel patiënten zullen deze eigen bijdrage niet kunnen betalen en hierdoor van noodzakelijke zorg gaan afzien, met alle gevolgen van dien. De maatschappelijke gevolgen van de voorgenomen bezuinigingen zijn niet te overzien en deze bezuiniging is daarmee discriminerend, stigmatiserend en onbetaalbaar voor alle patiënten.

Zal Schippers wel onder de indruk zijn van de demonstranten komende woensdag op het plein? Of laat zij ook een hele grote groep mensen verzuipen in de modder?

Voor veel mensen is de politiek “een ver van mijn bed show”, maar ik realiseer me meer dan ooit dat de invloed van de media enorm groot is en dat Politiek Den Haag bestaat uit mensen, zoals jij en ik. Deze mensen zijn in staat om grote groepen mensen te maken en te breken.

Kom daarom woensdag (29 juni) ook naar de manifestatie op Het Plein bij de Tweede Kamer in Den Haag. Laat van 15.00 tot 17.00 uur je stem horen!

En als dat niet helpt roep ik jullie op tot een grotere demonstratie op het Malieveld. Om onze krachten te bundelen. Om NEE te zeggen tegen de bezuinigingen op de GGZ, maar ook om NEE te zeggen tegen de bezuinigingen en ombuigingen binnen het Passend Onderwijs, het PGB, WAJONG, WSW, AWBZ en het stopzetten van de subsidies aan onze patiënten en ouderorganisaties.

De stapeling van bezuinigingen en ombuigingen treft steeds dezelfde groep kwetsbare kinderen en volwassenen met een beperking. Er zijn alternatieven te bedenken waar nog onvoldoende naar is geluisterd!

Suzan Otten-Pablos

Suzan Otten-Pablos

Columnist ADHD Netwerk: in de periode van 2010 tot 2021 heeft Suzan Otten-Pablos elke 2 weken een column op de website van ADHDnetwerk.nl. gepubliceerd. Suzan is maatschappelijk werker, ADD/ADHD coach en ervaringsdeskundige. Zij is zelf een moeder met stuiterkwaliteiten en heeft twee kinderen met ADHD. In de maandelijkse columns zal zij haar persoonlijke ervaringen en meningen beschrijven. Zij is daarbij ingegaan op de actualiteit. De columns geven haar persoonlijke mening weer en deze valt niet onder verantwoordelijkheid van het ADHD Netwerk bestuur. In 2021 heeft zij besloten haar werkzaamheden voor ons af te ronden. Wij zijn Suzan zeer erkentelijk voor haar grote inzet in deze jaren en wensen haar succes met de voortzetting van haar werk elders.