Skip to main content
Columns en blogs

BLINDE VLEKJES

Door: 3 maart 2012juni 3rd, 2021Geen reacties

Als ik aan vlekjes denk, denk ik aan die keer dat ik pannenkoeken aan het bakken was en de fles olie nogal ongelukkig omviel. Het vette goedje zat bijna tot aan het plafond. En ik denk aan al die dure vloerkleden die ik weg moest gooien, omdat de honden de kleden aanzagen voor gras en er vrolijk op gingen plassen. En op het kleed plassen betekent voor mij ogenblikkelijk de kliko. De vieze geur gaat er namelijk nooit meer uit en ons huis is daarom nu definitief kleedloos.

 

Sinds kort denk ik bij vlekjes trouwens niet meer alleen aan vette muren en vieze vloerkleden, ik denk bij vlekjes tegenwoordig ook aan kinderen. Sterker nog; ik denk aan mijn kinderen. Want VVD Tweede Kamerlid Ton Elias heeft namelijk een nieuwe politieke verzameldiagnose bedacht. Diagnoses als ADHD en autisme noemt hij vlekjes, omdat hij vindt dat artsen diagnoses uitdelen als cadeautjes. En in de ogen van Elias is het niet normaal dat één op de tien leerlingen in het basisonderwijs en één op de vijf leerlingen in het voortgezet onderwijs iets heeft.

 

De diagnoses ADHD, ODD en autisme zijn in de ogen van Elias veel te populair. Deze diagnoses worden volgens hem gebruikt als excuus voor onaangepast en ongewenst gedrag. In plaats van kinderen te begrenzen en aan te spreken op het gedrag wordt er een diagnose gepresenteerd. Maar volgens Elias is ongewenst gedrag het gevolg van een gebrek aan opvoeding. En aan de rare perverse prikkel om kinderen te medicaliseren en steeds vaker specialistische hulp in te zetten voor kinderen die dat eigenlijk niet nodig hebben moet volgens Elias een einde komen.

 

Elias krijgt veel bijval in de vorm van positieve mails. Tenminste, dat zegt hij. Want alle reacties op zijn website zijn op verzoek van de schrijvers, toevallig, geanonimiseerd. Van wie Elias in ieder geval wel steun heeft is, is het Tweede Kamerlid Lea Bouwmeester van de PvdA. In het programma nieuwsuur heeft ze onlangs kunnen vertellen dat Ritalin vreselijke bijwerkingen kan hebben, zoals slaapstoornissen, depressies, psychoses en een verhoogde kans om verslaafd te raken aan genotsmiddelen. Leuk voor de kijkcijfers. Minder leuk voor de beeldvorming.

 

Links en Rechts gaan hand in hand. Als het om ADHD gaat dan. Elias en Bouwmeester vinden namelijk allebei dat het etiketteren van kinderen uit de hand is gelopen en dat ouders en docenten onvoldoende naar alternatieven kijken voor kinderen. Ze vinden dat scholen kinderen niet moeten accepteren op basis van pillen, maar dat scholen kinderen op andere manieren moeten stimuleren om de concentratie te verbeteren.

 

De nieuwe politieke verzameldiagnose is door Elias natuurlijk bedacht vanwege het geld. Want daar gaat het uiteraard om. De pot met geld. Om al die rugzakjes en Persoonsgebonden Budgetten voor mensen waar je eigenlijk toch maar weinig aan hebt en die alleen maar veel geld kosten. En vlekjes zijn te verwijderen en wat er niet is kost ook geen geld. Vandaar dus.

 

Ouders en kinderen voelen zich door de uitspraken van Elias natuurlijk gediscrimineerd. Er is ook veel verontwaardiging over het feit dat Elias en Bouwmeester het zich doodleuk permitteren om op de stoel van artsen te gaan zitten. En leraren zijn boos, omdat Elias zegt dat ze allemaal worden opgehitst door de vakbonden en naar de Arena zijn gelokt met het doembeeld dat dit Kabinet het Passend Onderwijs de nek om zou draaien.

 

Maar als je zegt dat iedereen ongelijk heeft en dat alles wat jezelf zegt per definitie klopt, kan ik eigenlijk maar één conclusie trekken. Elias en Bouwmeester hebben allebei zelf een gemiste diagnose. Namelijk; blinde vlekjes.

 

De olievlek op mijn muur is nooit helemaal weggegaan. Hoe hard ik ook mijn best deed en hoe graag ik het ook wilde. Om een vlek te verwijderen moet je namelijk het juiste oplosmiddel gebruiken. En zelfs dan blijven er soms sporen achter. Vlekkenverwijderaars als een Elias en een Bouwmeester lijken op het eerste oog misschien professioneel en effectief. Het zal op korte termijn ook zeker lastige vlekjes verwijderen en het is voordelig in gebruik. Maar helaas bevatten deze vlekkenverwijderaars geen oplosmiddelen. En voor blinde vlekjes helpt het zeker niet. Dus mensen, tel uit je winst …

Suzan Otten-Pablos

Suzan Otten-Pablos

Columnist ADHD Netwerk: in de periode van 2010 tot 2021 heeft Suzan Otten-Pablos elke 2 weken een column op de website van ADHDnetwerk.nl. gepubliceerd. Suzan is maatschappelijk werker, ADD/ADHD coach en ervaringsdeskundige. Zij is zelf een moeder met stuiterkwaliteiten en heeft twee kinderen met ADHD. In de maandelijkse columns zal zij haar persoonlijke ervaringen en meningen beschrijven. Zij is daarbij ingegaan op de actualiteit. De columns geven haar persoonlijke mening weer en deze valt niet onder verantwoordelijkheid van het ADHD Netwerk bestuur. In 2021 heeft zij besloten haar werkzaamheden voor ons af te ronden. Wij zijn Suzan zeer erkentelijk voor haar grote inzet in deze jaren en wensen haar succes met de voortzetting van haar werk elders.