Skip to main content

Vincent Hendriks, Cor de Jong e.a. hebben een heldere richtlijn geschreven voor screening, diagnostiek en behandeling in de jeugd-GGZ en jeugdverslavingszorg. Het is een naslagwerk voor alle professionals die betrokken zijn bij hulp of behandeling van adolescenten waarbij verslavingsproblematiek begeleid of behandeld wordt. Het boek kan ook gebruikt worden voor jong volwassenen tot 23 jaar. Het boek vat de wetenschappelijke literatuur samen en doet aanbevelingen voor screening, diagnostiek, en behandeling: zowel de psychosociale als de farmacotherapeutische behandeling worden uitvoerig behandeld. Het boek kan ook gebruikt worden  hulpverleners in de eerste lijn of jeugdzorg.

Ook slaap problematiek, voeding en complementaire behandelingen worden uitgebreid behandeld. Het boek beoogt hiernaast om de samenwerking tussen jeugdzorg, jeugd GGZ en jeugdverslavingszorg te verbeteren: een must voor iedereen die betrokken is bij jongeren met verslavingsproblematiek!

 

https://www.bol.com/nl/nl/p/richtlijn-adhd-en-middelengebruik-bij-adolescenten/9200000036134953/

 

Vincent Hendriks is hoogleraar met als bijzondere leerstoel Verslaving en Psychiatrische Comorbiditeit bij Jeugdigen,
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Hij werkt sinds 1997 als hoofd van het Parnassia Addiction Research Centre (PARC) bij Brijder Verslavingszorg (Parnassia Groep). Naast zijn werk bij Brijder is hij als stuurgroeplid verbonden aan Stichting Resultaten Scoren, het landelijke kenniscentrum op het gebied van verslavingszorg, en is hij lid van de Erkenningscommissie Justitiële Interventies.

Em. Prof. dr. Cor de Jong is de founding father van de opleiding voor verslavingsartsen (MIAM). In 2017 heeft hij zijn hoofdopleiderschap voor de opleiding tot verslavingsarts neergelegd.

Hij blijft actief als verslavingsarts bij Integraal Herstel in Wijchen, als voorzitter van de opleidingscommissie van de International Society of Addiction Medicine (ISAM), als visiting professor van de Lithuanian University of Health Sciences in Kaunas en als adviseur en docent bij ggz-instellingen daar waar het gaat over de integratie tussen psychiatrie en verslaving.

 

Derk Birnie

Derk Birnie

Vice-voorzitter ADHD Netwerk