Skip to main content

Gaming is ontzettend populair en bijna 60% van de Europese jongeren geeft aan op doordeweekse dagen wel eens een game te hebben gespeeld in de afgelopen maand. Het entertainment gehalte is hoog en hoewel commerciële games leerzaam kunnen zijn, worden er vanuit de gedragswetenschap, overheid, gezondheidszorg en zelfs de industrie steeds meer investeringen gedaan om educatieve computerspellen, zogenaamde Serious Games, te ontwikkelen met bijvoorbeeld als specifiek doel om gemotiveerd aan (mentale) gezondheid te werken.

Wat zijn Serious Games?
Serious games zijn computerspellen waarbij “leren” voorop staat, het heeft dus een serieuze doelstelling maar gaat gepaard met de kracht van motivatie en de fun factor van het spelen van een game. Andere benamingen voor dergelijke computerspellen zijn edutainment games, applied games en games for health maar de gemene deler is dat zij door middel van entertainment aspecten binnen een game de gebruiker iets willen leren zoals kennis, een vaardigheid of zelfs gedragsverandering.

Wat maakt gamen zo aantrekkelijk?
Met name de commerciële game industrie beoogt het telkens opnieuw spelen en engagement met een game te vergroten. Zij gebruikt de meest up-to-date technologie, aantrekkelijke visuele effecten, beschikbaarheid van spelniveaus met diverse moeilijkheidsgraad maar ook beloningsmechanismen om gebruikers langdurig aan zich te binden. Tot op zekere hoogte worden deze aspecten ook ingezet bij Serious Games maar hiervoor is vaak minder budget beschikbaar en het gedachtengoed rondom leren en gedragsverandering staat hier voorop.

Gamen en ADHD
Aangezien kinderen en jongeren met ADHD vaak minder gemotiveerd zijn en minder gevoelig lijken voor bekrachtiging (door een verondersteld dopamine tekort) in vergelijking met kinderen zonder ADHD bieden games de ultieme kans om een goede balans te vinden tussen motivatie en leren. Games zijn erg stimulerend en geven onmiddellijke kortdurende feedback waarbij kinderen met ADHD ook meer volgehouden aandacht laten zien tijdens het spelen van een game. Hierdoor bieden Serious Games kansen om kinderen met ADHD gemotiveerd te laten werken aan kennis en kunde. Er zijn recente overzichten beschikbaar die voorbeelden van Serious Games voor kinderen met ADHD ter aanvulling op diagnostiek of huidige behandeling opsommen en bespreken.

Dus….spelen maar!
Het is niet zo dat games voor alle kinderen met ADHD even effectief zullen zijn, ieder kind is anders in zijn behoeften en interesses. Ook moet men duidelijke grenzen aangeven met betrekking tot spelduur en spelfrequentie omdat games ook verslavend kunnen zijn. Echter, games zijn potentieel een goede aanvulling op bestaande behandeling en kunnen executieve vaardigheden en zelfs andere dagelijkse vaardigheden verbeteren. Aangezien Serious Games inmiddels niet meer zo innovatief zijn en het ontwikkelen, onderzoeken en testen een tijdrovende en kostbare onderneming is, wordt tegenwoordig vaker gamification ingezet. Hierbij worden game elementen aan bestaande toepassingen toegevoegd en op deze manier wordt de intrinsieke motivatie om te leren verhoogd.

Biografie: Dr. Kim Bul is onderzoeker in Coventry University en specialiseert zich in de ontwikkeling, onderzoek en testen op effectiviteit van games, gamification en online hulpverlening voor kinderen en jongeren om zo hun (mentale) gezondheid te verbeteren.
Kim.bul@coventry.ac.uk