Skip to main content

Een eliminatiedieet is niet beter in het verminderen van ADHD-symptomen bij kinderen in vergelijking met een gezond dieet gebaseerd op de richtlijnen goede voeding. Deze bevindingen zijn voortgekomen uit het TRACE-onderzoek, dat in samenwerking met Karakter, het RIVM en diëtisten die gespecialiseerd zijn in voedselovergevoeligheid is uitgevoerd. Momenteel wordt nog onderzocht hoe deze resultaten zich op de lange termijn manifesteren.

In het eliminatiedieet worden alle voedselallergenen en potentiële triggers zoals koemelk, gluten en kunstmatige kleurstoffen zoveel mogelijk geëlimineerd. Van de 84 kinderen die dit dieet gedurende vijf weken volgden, ervoer iets meer dan een derde (35%) een vermindering van ADHD-symptomen. Voor de 81 kinderen die het gezonde dieet volgden, was dit percentage echter de helft (51%). Hieruit lijkt te blijken dat een gezond voedingspatroon zelfs effectiever kan zijn.

Gebruikelijke ADHD-zorg effectiever dan eliminatiedieet
Daarnaast deden ook 58 kinderen mee aan het TRACE-onderzoek die de gebruikelijke ADHD-zorg ontvingen, waaronder ouderbegeleiding en/of medicijnen. Voor 58% van hen bleek deze zorg effectief te zijn in het verminderen van ADHD-symptomen. Dit resultaat was gunstiger in vergelijking met het eliminatiedieet, maar vergelijkbaar met de resultaten van het gezonde dieet. Bovendien toonden beide diëten positieve effecten op de bloeddruk, hartslag en lichamelijke klachten (zoals buikpijn en hoofdpijn) van de kinderen. Opmerkelijk was dat slaapproblemen afnamen bij de kinderen die het eliminatiedieet volgden, terwijl dit niet het geval was bij de groep die gebruikelijke zorg ontving.

Deze bevindingen zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift European Child and Adolescent Psychiatry, waar het volledige artikel beschikbaar is (zie onderaan pagina)

Onderzoek naar lange termijn effect nodig

Hoewel de resultaten op korte termijn suggereren dat voedselallergieën of voedselovergevoeligheden over het algemeen niet sterk samenhangen met de mate van ADHD-symptomen bij kinderen, zou het kunnen dat sommige kinderen wellicht baat hebben bij een dieet dat kleine tekorten aan voedingsstoffen aanvult om ADHD-symptomen te verminderen. Dit is waar een gezond dieet van belang kan zijn. Om te bepalen of een dieetbehandeling als standaardoptie kan worden opgenomen in de behandelrichtlijnen voor ADHD, is het cruciaal om het langetermijneffect van dergelijke diëten te onderzoeken. Momenteel wordt het effect na één jaar onderzocht in het lopende TRACE-onderzoek.

Bron:
Huberts Bosch, 2023
Karakter

 

Huberts-bosch 2023 ED versus gezond bij ADHD