ADHD Netwerk.nl is een online platform dat kennis en informatie over ADHD en mogelijkheden voor hulp, begeleiding en behandeling deelt en beschikbaar stelt aan professionals. Het doel is om enerzijds verdieping van en kennis te bieden, en anderzijds om een betrouwbare en deskundige bron van mogelijkheden hierbij te zijn. Daarnaast bieden wij voor hen de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen. Het doel is om hiermee bij te dragen aan een optimale begeleiding en behandeling van mensen met ADHD gedurende de gehele levensloop en daar waar mogelijk schade of nadelige gevolgen te voorkomen. Ook willen wij de samenwerking met andere partijen waaronder verenigingen van ervaringsdeskundigen en de overheid bevorderen. Als laatste hebben wij als doel om kennis over ADHD in het publieke domein te bevorderen.

Het ADHD Netwerk is geen GGZ of andere instelling, wij geven geen behandeling of therapie en zijn niet verantwoordelijk voor het welzijn of de gezondheid van de gebruikers van de site.

Het platform biedt de mogelijkheid aan professionele ervaringsdeskundigen om ervaringen te delen en professionals adviezen te geven omtrent de door hen ervaren hulp, begeleiding of behandeling.

Wij waarderen het als ADHD Netwerk wordt gebruikt als bron van kennis. We verwachten wel dat bij gebruik van onze content een juiste bronvermelding wordt weergegeven en dat zowel de inhoud als de essentie van de teksten intact blijven.

We doen ons best om links naar andere pagina’s up to date te houden. We zijn niet verantwoordelijk voor content van derden op doorverwezen pagina’s. Hetzelfde geldt voor de vermelding van hulpverleners en instellingen op de sociale kaart.

De redactie van ADHD Netwerk heeft het recht om zonder uitleg of toelichting, content en reacties te wijzigen of te verwijderen, of op enig moment de site offline te halen.

Ongetwijfeld bevat www.adhdnetwerk.nl fouten en/of onvolledigheden. We ontvangen graag feedback als blijkt dat wijzigingen in tekst of content nodig zijn, liefst met bijbehorende link.

Cookies
De website van Adhdnetwerk.nl plaatst functionele cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en het websitebezoek te monitoren, zodat we na kunnen gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. We gebruiken deze data alleen geaggregeerd, ze kunnen niet worden herleid tot een locatie, pc of individu.

Betalingen
Om donaties te kunnen ontvangen maken wij gebruik van Ideal. Betalingen via Ideal verlopen beveiligd volgens de geldende privacy wetgeving. Lees hier de privacyverklaring van Ideal.

Wie een reactie plaatst gaat akkoord met de volgende richtlijnen:

 • We verwachten van iedereen een respectvolle en integere manier van communicatie bij het plaatsen van een reactie op een blog of het indienen van een reactie na een nascholing, congres of andere meeting.
 • Bij het indienen van een reactie op de website voor professionals en ervaringsdeskundigen gelden de volgende richtlijnen:
 • Je stelt een concrete reactie op. Hoe duidelijker je aangeeft wat je precies wilt delen met andere professionals of ervaringsdeskundigen, hoe beter we je reactie kunnen duiden. Wanneer een reactie met een duidelijke strekking ontbreekt, word je inzending niet geplaatst of kan deze gewijzigd of verwijderd worden.
 • Je e-mailadres wordt niet met andere partijen gedeeld en alleen gebruikt om je het antwoord te sturen.
 • De door het bestuur gegeven antwoorden op geplaatste reacties zijn op basis van advies en dienen ook zo geïnterpreteerd te worden. Er kunnen geen rechten of plichten aan ontleend worden.
 • We zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige gevolgen na een antwoord. De gegeven reacties zijn bedoeld om met de beste intentie een positieve impact te hebben in algemene zin, vanuit een benadering waarbij evidence based werken leidend is.

Gebruik online formulier: Stel je vraag
ADHD Netwerk biedt uitsluitend aan haar leden een mogelijkheid om via een formulier je vraag te stellen: wij bieden hiermee onze leden een vorm van contact, waarbij de essentie ligt op behulpzaam te willen zijn’ door op wetenschappelijk verantwoorde wijze informatie te  geven over allerlei thema’s voor professionals uit het werkveld. Onze reacties in het contactformulier “Stel je vraag” staan op geen enkele wijze in relatie tot behandeling en dragen om deze reden niet de verantwoording voor het professionele functioneren van de vraagsteller. Dit geldt in de periode van zowel voor, tijdens als na het stellen van de vraag.

Onze reacties schrijven we met de beste intenties en waar nodig en mogelijk verwijzen wij door naar derden. Wij streven naar beantwoording van je vraag binnen 2 weken.

Wie gebruik maakt van het formulier: “Stel je vraag”, gaat akkoord met de volgende richtlijnen:

 • We verwachten van iedereen een respectvolle en integere manier van communicatie, zowel bij deelname aan het forum als bij het plaatsen van een reactie op een blog of het indienen van een reactie
 • Bij het indienen van een vraag op het formulier “Stel je vraag” gelden de volgende richtlijnen:
 • Je stelt je vraag aan maximaal één professional op het vlak van kind en jeugd dan wel volwassenen.
 • Je stelt een concrete vraag. Hoe duidelijker je aangeeft wat je precies wilt weten, hoe beter we je vraag kunnen beantwoorden. Wanneer een vraagstelling ontbreekt, word je inzending niet behandeld.
 • Je e-mailadres wordt niet met andere partijen gedeeld en alleen gebruikt om je het antwoord
  te sturen.
 • Bij het indienen van de vraag is er de optie om de vraag en het antwoord wel of niet online te plaatsen op de site. Mocht het achteraf wenselijk zijn om de vraag te verwijderen van de site, stuur dan een mail naar info@adhdnetwerk.nl. Het bestuur behoudt zich het voorrecht om te besluiten om vraag en antwoord niet op de site te plaatsen.
 • De gegeven antwoorden zijn op basis van informatieadvies en dienen ook zo geïnterpreteerd te worden. Er kunnen geen rechten of plichten aan ontleend worden. We zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige gevolgen na een antwoord. De gegeven reacties zijn bedoeld om met de beste intentie een positieve impact te hebben in algemene zin, vanuit een benadering waarbij evidence based werken leidend is.
 • Het contact formulier “Stel je vraag” is niet bedoeld voor hulpvragen van ervaringsdeskundigen. Neem bij vragen contact op met je behandelaar/huisarts.
 • Indien de redactie van ADHD Netwerk van mening is dat bovengenoemde richtlijnen niet voldoende worden nageleefd dan zal dat per e-mail kenbaar worden gemaakt aan de betreffende persoon.

Vernieuwde versies van deze disclaimer zullen een week voordat de veranderingen ingaan, worden gedeeld op de site.

We hopen met deze disclaimer dat iedereen op een respectvolle en functionele manier ruimte heeft om gebruik te maken van alles wat Adhdnetwerk.nl te bieden heeft